Lønn, lønnsoppgjør og A-melding

Reglene rundt lønn endres ofte, og det krever en del å holde følge med endringene. Derfor er lønn et eget fagfelt hos ECIT. Vi har egne eksperter på lønn, som hjelper deg med lønnsføring, A-meldingen og årsoppgjør på lønn. Med tilpassede løsninger til deg og dine ansatte, kan vi forenkle innlevering av lønnsgrunnlaget, reiseregninger og kjørebok, samt ferieplanlegging og sykdomsoppfølging.

Snakk med oss om lønn
Ansatte i ECIT Services står og ser på et nettbrett
Ansatte i ECIT Services jobber sammen på et møterom

Lønnsberedskap - en lønnskonsulent når din egen ikke er tilstede

Skal lønnskonsulenten din på ferie, eller er permittert eller sykemeldt? Vi kan ta over din lønnskjøring på kort varsel, eller planlegge for fremtidig lønnsberedskap. Vi kartlegger og dokumenterer bedriftens lønnsrutiner, så dine ansatte ikke vil merke noe til fraværet. Våre lønnskonsulenter har kompetanse i mange ulike systemer, og kan stille opp enten i din bedrift, eller via nettbaserte løsninger.

Planlegg lønnsberedskap

Personal og HR og god oppfølging gjennom arbeidsløpet

Gode rutiner ved ansettelse med blant annet arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og onboarding gir en god start på arbeidsforholdet. Underveis i arbeidsforholdet vil livet påvirke arbeidshverdagen i større eller mindre grad. Da gjelder det å ha gode rutiner for sykdom og fravær, permisjoner, ferie og endring i stillingsprosent og arbeidsrutiner. Ulike forhold i bedriften kan også påvirke den ansatte, som reise i arbeid, permitteringer og arbeidsmiljøet. På et tidspunkt skal arbeidsforholdet avsluttes, om det er ved pensjon, nedbemanning, oppsigelse eller ved arbeidstakers eget ønske. Vi bistår deg i oppfølging av dine ansatte, helt fra første intervjuet til de ikke lenger jobber hos deg.

Snakk med en HR rådgiver

Aktuelt fra bloggen

Som arbeidsgiver er det viktig å sørge for at de ansatte gis muligheten til å avvikle den ferien de har krav på i løpet av et år.

Har dine ansatte feriedager til gode?

Les mer

Tidligere var det bare mulighet til å trekke halv skatt på lønn i desember. Nå kan arbeidsgiver velge å trekke halv skatt enten i november eller desember. 

Når kan lønn med halv skatt utbetales?

Les mer

I bedrifter med 5 eller flere ansatte skal det utarbeides varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold. 

Varslingsrutinene skulle tidligere inneholde både en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, og en fremgangsmåte for varsling. Fra 1.1.20 skal rutinene i tillegg inneholde arbeidsgivers saksbehandling. Det vil si; frister for saksbehandling og gjennomføring av tiltak. 

Krav om varslingsrutiner

Les mer

Vil du vite mer om lønn og HR for din bedrift?