Våra tjänster

Kundintervju

Oxceed

Vår kund och samarbetspartner befinner sig på en spännande företagsresa.

Oxceeds tillväxtresa

Oxceed är ett verktyg som hjälper företag med finansiell rapportering och budgetering. Idag är det fler än 10.000 svenska bolag som använder Oxceed och företaget har en tillväxttakt på över 90% två år i rad.

Vi har pratat med Elif Schmidt, VD på Oxceed, om deras företagsresa. Hur har resan sett ut? Vilka utmaningar och ökade krav har de stött på längs vägen, vilka är Elifs tips och hur har hennes roll som VD förändrats?
 Se videon för svaren i intervjun. Hur ser samarbetet med ECIT ut och hur stöttar vi Oxceed på företagsresan?

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
  at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
  at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
  at ASP._Page_Views_GridEditors_hubspotForm_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\Views\GridEditors\hubspotForm.cshtml:line 29
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20