Tjenester

Outsourcing

Det kan være vanskelig å holde tritt med utviklingen samtidig som kvaliteten på arbeidet opprettholdes. Er outsourcing en løsning for din bedrift?

Kontakt oss

Hva er outsourcing?

Når en bedrift setter bort deler av sin produksjon til en underleverandør kalles det outsourcing. Bedrifter vurderer ofte denne løsningen for å kunne fokusere mer på sin egen kjernevirksomhet. Ved å outsource noen av arbeidsoppgavene frigjøres verdifull tid samtidig som bedriften får tilgang til eksperter med unike ferdigheter. 

Vil du vite mer?

Outsourcing

Ved å sette bort hele eller deler av arbeidsoppgavene, overlater du oppgavene til fagpersoner med høy kompetanse på området. Se video med Bente Sofie som forklarer hvorfor outsourcing kan være verdifullt for din bedrift. 
Kontakt oss

0 Økonomer
0
Økonomer
0 Års erfaring
0
Års erfaring
0 Lokasjoner
0
Lokasjoner

Hvorfor outsource økonomiavdelingen til oss?

Våre dyktige ansatte hjelper til med alt fra daglig bokføring og lønnsadministrasjon til rapportering, årsregnskap og skatt. Gjennom våre BPO-tjenester tar vi vare på alt du trenger administrativt for å lykkes med din virksomhet!

Les mer
Regnskap
Lønn

Sett bort lønn- og HR-administrasjon

At de ansatte er fornøyde og motiverte, har mye å si for hvordan bedriften din går. Riktig lønn til riktig tid, rettferdige ansettelsesavtaler og tydelige stillingsinstrukser trygger de ansatte. Samtidig er det lurt å ha oversikt over gjeldende lover og regler, slik at du sikrer både bedriftens og de ansattes rettigheter. 

Les mer

Lønnsberedskap

ECIT er en kompetent og erfaren leverandør av lønnstjenester. Våre lønnskonsulenter er spesialister innenfor fagområdet Lønn- og HR-administrative oppgaver. Ved å knytte selskapet til oss vil dere alltid ha back-up på lønn - dette kaller vi lønnsberedskap.

Les mer

Anbefalte artikler

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishInitUriString()
  at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(String inputUri, XmlParserContext inputContext)
  at System.Xml.Linq.XDocument.Load(String uri, LoadOptions options)
  at ASP._Page_app_plugins_rssfeed_views_rssfeed_editor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\app_plugins\rssfeed\views\rssfeed.editor.cshtml:line 7
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20
0 IT-eksperter
0
IT-eksperter
0 Års erfaring
0
Års erfaring
0 Lokasjoner
0
Lokasjoner

Hvorfor outsource IT-driften til oss?

Utviklingen går raskt, og det kan være vanskelig å utvikle nødvendige kompetanser internt. Når du outsourcer IT-driften til en profesjonell partner, frigjør du ressurser og reduserer kostnader og andre bekymringer.

Les mer

Network Operations Center

Visste du at ECIT har sitt eget Network Operations Center? Dette er et høyt sikret lokale hvor dedikerte personell sitter for å monitorere, håndtere og løse løpende situasjoner relatert til nettverk og leveranser. Ved hjelp av NOC senteret vårt, har vi mulighet til å drifte hele IT-infrastrukturen og bli våre kunders egne nettverksavdeling

Les mer
IT-tjenester - 6

IT support

Har du opplevd å stå helt fast når det kommer til IT-spørsmål? Vi vet jo at det er lurt å logge ut, og skru av og på igjen, men hva om dette ikke hjelper? Tenk så behagelig det hadde vært å bare ringe et telefonnummer, høre en blid og beroligende stemme i den andre enden, og få beskjed om at dette fikser vi! 

Les mer

R.Bergersen Sikkerhet og Design

"Etter mange år med servere inhouse, har vi opparbeidet oss en god kompetanse og hadde tydelig for oss hva vi ønsket oss av det nye systemet. Derfor var det viktig for oss å være med i hele prosessen når vi hadde bestemt oss for å outsource en del av vår IT-løsning.  Vi kom i kontakt med ECIT og gjennom et tett samarbeid med våre IT ressurser, har vi kommet frem til en god løsning for oss."

- Raymond Lund, Daglig Leder

Les mer

Birger N.Haug

"Outsourcing til ECIT gir oss tilgang til høy kompetanse i alle ledd.  Vi står ikke ansvarlig for tekniske installasjoner lokalt, noe som krever ressurser både i utstyr og ansatte med spisskompetanse på infrastrukturen. Det sparer oss både for tid og penger. Vi har alltid en partner som er tilgjengelig, og som er fleksibel"

- Stian Jøssang, IT-ansvarlig

Les mer

Digitale møteplasser

Mange arrangører velger å gjennomføre sine kommende arrangementer digitalt. Norge har blitt digitalisert i rekordfart, og med teknologiens utvikling finnes det gode muligheter for å gjennomføre planlagte arrangementer og andre eventer likevel. Ønsker du hjelp til gjennomføringen?

Vil du vite mer?
Påmeldingssystem - 1

Gjennomfør ditt neste arrangement!

Proviso hjelper til med alt fra planlegging, rådgivning og veiledning underveis. I tillegg kan vi ta dialogen direkte med leverandør hvis du ønsker å strømme, enten det skal foregå i egne lokaler, i et studio eller på et konferansested.

Les mer

Anbefalte artikler

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishInitUriString()
  at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(String inputUri, XmlParserContext inputContext)
  at System.Xml.Linq.XDocument.Load(String uri, LoadOptions options)
  at ASP._Page_app_plugins_rssfeed_views_rssfeed_editor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\app_plugins\rssfeed\views\rssfeed.editor.cshtml:line 7
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (401) Unauthorized.
  at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
  at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
  at ASP._Page_app_plugins_hubspot_views_hubspot_render_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\app_plugins\hubspot\views\hubspot.render.cshtml:line 16
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\ecit2022\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20