Hva skal leveres inn til årsregnskapet?


Følgende skal leveres inn for alle regnskapspliktige selskap:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter til regnskapet

For store selskap, skal det også leveres:

 • Årsberetning
 • Kontantstrømopplysning
 • Revisjonsberetning 

For morselskap i et konsern, skal det i tillegg leveres:

 • resultatregnskap for konsernet
 • balanse for konsernet
 • noter til regnskapet for konsernet
 • revisjonsberetning for konsernet
 • kontantstrømoppstilling for konsernet


Vi hjelper deg med årsregnskapet, og sørger for at det blir levert innen fristen. Bruk sjekklisten vår til å huke av at du har både hentet inn og levert all nødvendig informasjon! 

 

Hvem må sende inn årsregnskap?

 


Det er flere organisasjonsformer som har regnskapsplikt, og må sende inn årsregnskap. Disse inkluderer:

 • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • Alle borettslag (BRL) og boligbyggelag (BBL)
 • Enkeltpersonsforetak med eiendeler med verdi over 20 millioner, eller over 20 årsverk i gjennomsnitt.
 • Stiftelser
 • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning
 • Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere

Det finnes også flere som har regnskapsplikt over en viss størrelse eller grense. Den komplette listen finner du på brreg.no

 

Kan du utsette årsregnskapet? 

 


I motsetning til skattemeldingen og næringsoppgaven, er det ikke mulig å få utsatt frist for levering av årsregnskapet. Det må være levert inn senest 31.7. 

Visste du at.. Om selskapet ditt ble stiftet 1.7 eller senere, kan du velge om du vil levere årsregnskap for det året alene, eller slå det sammen med neste år. Våre rådgivere kan veilede deg om hva som er lurest for ditt firma, og hvilke fordeler og konsekvenser det vil ha.

 

Ikke regnskapspliktig? 

 


Vi kan også hjelpe deg som ikke er regnskapspliktig med skattemelding og eventuelt næringsoppgave 1. Send inn skjemaet under, så tar vi kontakt snart!

Kontakt meg om årsregnskap for mitt selskap