I dagens digitale samfunn har du nok løpende oversikt over regnskapet ditt, og kan snu deg fort når det er behov for endringer. Likevel er det noe spesielt med et årsregnskap. Det er den informasjonen som er offentlig om ditt selskap sin økonomi, og det er sammenligningsgrunnlaget med konkurrenter og tidligere år i firmaet ditt.

I motsetning til skattemeldingen og næringsoppgaven, er det ikke mulig å få utsatt frist for levering av årsregnskapet. Det må være levert inn senest 31.7.


Hva skal leveres inn til årsregnskapet?


Følgende skal leveres inn for alle AS:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter til regnskapet

For store AS, skal det også leveres:

 • Årsberetning
 • Kontantstrømopplysning
 • Revisjonsberetning

For morselskap i et konsern, skal det i tillegg leveres:

 • resultatregnskap for konsernet
 • balanse for konsernet
 • noter til regnskapet for konsernet
 • revisjonsberetning for konsernet
 • kontantstrømoppstilling for konsernet


Hva  bruker du årsregnskapet til?

Det er i årsregnskapet absolutt alt skal være ført, avstemt, avskrevet, og ferdigstilt. Årsregnskapet er det som skal vises til styret, og brukes som grunnlag for store beslutninger fremover, f.eks investeringer og nye satsningsområder. Det er viktig at det er riktig, at det sendes inn i tide, og at du vet hvorfor det ser ut slik det gjør.


Vi hjelper deg med årsregnskapet og sørger for at det blir levert innen fristen, så lenge du har gitt oss all informasjonen vi trenger i tide. Bruk sjekklisten vår til å huke av at du har både hentet inn og levert all nødvendig informasjon! 

Visste du at.. Om selskapet ditt ble stiftet 1.7 eller senere, kan du velge om du vil levere årsregnskap for det året alene, eller slå det sammen med neste år. Våre rådgivere kan veilede deg om hva som er lurest for ditt firma, og hvilke fordeler og konsekvenser det vil ha.

Kontakt en rådgiver