Hvilke funksjoner får du i Xledger?

  • Regnskap, ordre og fakturering
  • Rapportering, budsjett, prognose og analyse
  • Automatisert fakturamottak, godkjenningsflyt og betaling
  • Lønn, timeføring og reiseregninger
  • Prosjektstyring
  • Innkjøp, logistikk og anleggsregister
  • XRM (Medlemsadministrasjon)

Hvem passer Xledger for?

Xledger er et spesielt godt system for prosjektstyring og oversikt over lønnsomhet pr oppdrag. Det gir oversikt på et overordnet nivå, samt i detaljnivå for underliggende juridiske enheger Det er derfor et foretrukket system for konsulenter, advokater, eiendom, konsern og andre som jobber med prosjekter.

Jeg vil vite om Xledger er rett løsning for mitt selskap