Systemintegrationer - 1

Om tjänsten

Vi stöttar dig genom hela resan för att bli mer digital och hjälper dig nyttja dina digitala plattformar på rätt sätt. Våra specialister har lång erfarenhet av att leda förändringsarbeten med framgångsrika resultat och fina vitsord. (Pris från 50 000 kr)

Kontakta oss

Vad innehåller tjänsten?

  • Behovsanalys – Historia, nuläge och önskat läge
  • Teknisk analys
  • Arbetssättsanalys
  • Reflektion och rekommendation
  • Implementering
  • Styrdokument – Handlingsplan, regelverk, policys & riktlinjer
  • Utvärdering av genomförd produktivitetsförbättring
  • Överlämning
Kontakta oss här
Patrik

Frågor? Kontakta Patrik i dag på telefon eller mail

Telefon: +46 010-405 11 00
E-post: servicedesk@ecitsolutions.se

Vill du veta mer? Kontakta oss idag