IT-tjänster

IT-tjänster

IT-tjänster

Microsoft Copilot

ECIT hjälper dig att komma igång med Copilot

Optimera användningen av Microsoft 365 med hjälp av Copilot – din personliga assistent som bistår med vägledning, rekommendationer och sammanfattningar av en stor mängd data. Både snabbt och effektivt.

ECIT har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med implementering och användning av Microsoft 365. Som certifierad Microsoft-partner har vi ett team av duktiga konsulter redo att hjälpa dig med allt från planering, utbildning, migrering, anpassning och support.

Våra experter guidar dig genom installationen av Copilot för ditt företag, så att du kan dra full nytta av tekniken den erbjuder. För att använda Microsoft 365 Copilot behöver du en Microsoft 365-licens och ett aktiverat Copilot-konto.

AI - din nya personliga assistent?

AI är ett modeord som används av många idag, och många upplever det som något helt nytt. Många fruktar också att AI snart ska ta över alla våra arbetsuppgifter och göra oss arbetslösa. Detta är inte helt sant.

AI är inte nytt. Begreppet AI har funnits länge och myntades redan 1956 under konferensen "Summer Research Project on Artificial Intelligence". Tjänster liknande dagens LLM-modeller har också lanserats tidigare, som sedan tagits ner för vidareutveckling. Microsoft publicerade sin första modell år 1996 och nu lanseras Microsoft 365 Copilot. Även om det inte kommer att ersätta ditt jobb, spås det att det kommer att bli en slags personlig assistent för dig i ditt arbete.

Microsoft 365 Copilot är en ny tjänst som hjälper dig att optimera hur du använder Microsoft 365. Med Copilot får du tillgång till personlig vägledning, rekommendationer och tips som är anpassade efter din arbetsstil och mål. Copilot hjälper dig att dra nytta av de många möjligheter Microsoft 365 erbjuder, så att du kan förbättra produktiviteten, samarbetet och kreativiteten.

Dessutom kan Copilot hjälpa dig att bearbeta stora mängder information och presentera den på ett kort och begripligt sätt på bara några minuter. Det kan konvertera en omfattande rapport till en presentation med hjälp av PowerPoint. Den kan hämta information från alla dina affärsdata, så att du får information baserad på din data. Copilot arbetar också med Teams och kan sammanfatta möten, presentera beslut och till och med hjälpa dig att förstå en persons avsikt bakom deras uttalanden.

Det här låter magiskt, så allt du behöver göra är att komma igång med Copilot! Eller...?

Det kanske inte är så enkelt. Följ våra fyra steg så att du kan få ut det mesta av Microsoft Copilot!

1. Kartläggning

Eftersom Copilot baseras på ditt företags data är det viktigt att kontrollera all företagsdata.
Det är viktigt att:

- Validera kvaliteten på lagrad data

- Validera känsliga uppgifter

- Säkra data

När denna kontroll har genomförts är det viktigt att fortsätta underhålla all data.

2. Möjlighetsområden

Copilot öppnar upp för många möjligheter, men det är viktigt att betona att tekniken ensam inte kommer att göra dig mer effektiv. Effektivitet kräver inte bara tillgång till teknik, utan också en förståelse för hur den kan användas till din fördel.

En grundlig genomgång för att undersöka möjlighetsområdena specifikt för ditt företag är därför avgörande för att maximera utnyttjandet av tekniken.

3. Genomförande

För att få tillgång till tekniken är det avgörande att ha rätt grund och struktur samt en bra plan för implementering och användaradoption. Säkerheten måste också säkerställas noggrant för att förhindra obehörig åtkomst och läckage av affärsdata.

4. Pilot och utrullning

Genom att genomföra en noggrann utrullning, adoption och utbildning kommer din verksamhet att kunna utnyttja tekniken optimalt och uppnå en ökad grad av automatisering och på så sätt ta vara på de möjligheter som tekniken ger.

Vill du veta mer om Microsoft Copilot?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Kundeservice

Ska vi hjälpa dig med Copilot?

Fyll i formuläret eller ring oss på följande nummer. Vi ser fram emot att hjälpa dig!

+46 10 405 11 00