Supportpaket Start

Startpaketet ingår för alla våra avtalskunder! Du får tillgång till en svensktalande Servicedesk som hanterar felanmälningar och hjälper till med licensadministration utan extra kostnad. Ditt företags SuperUser får dessutom tillgång till vårt E-learning bibliotek och fjärrstöd vid behov.

Se paket och priser nedan
IT-sikkerhed - 5

Supportpaket Microsoft 365

Vi tar hand om all användarproblematik kopplat till Microsoft 365, licensadministration, lösenordsproblematik och rådgivning. Du frigör resurser och får mer tid över att fokusera på din kärnverksamhet.

Se paket och priser nedan

Supportpaket Komplett

Du behöver inte längre fundera på vad som ingår och inte. Vi hjälper dina användare med supportärenden som rör Microsoft 365, lokala klienten, skrivarproblem, e-postklienter och kommunikationsproblem. Skulle ärendet inte lösas med hjälp av fjärrstöd är våra konsulter redo att åka ut vid behov.

Se paket och priser nedan

Supportlösningar

Supportpaket Start – 0 kr/mån

- Ärenden påbörjas inom 4 arbetstimmar.
- Ärenden registreras i ECIT's ärendehanteringssystem.
- Kontinuerlig uppföljning av Microsoft 365 portalen och miljön.
- Support avseende kritiska händelser kopplat till Microsoft 365 adminportal.
- Rapportering av avvikelser och driftstörningar inom Microsoft 365.
- Tillgång till bibliotek med filmer och guider gällande Microsoft 365 tjänster.
- Remote support genom fjärrstyrning.
- Licensförändringar i Microsoft 365 adminportal.
- Proaktiva rekommendationer kring licensprodukter och funktion i Microsoft 365.

Supportpaket Microsoft 365 – 119 kr/mån

Support SuperUser:
- Användaradministration så som tillägg och borttagning av användare i adminportal. (Vid fler än 10 användare, se ECIT's vid vad tid gällande prislista)
- Hantering och managering av distributionslistor, mailadresser samt administration av kalender.

Support användare:
- Säkerställande att tjänster inom Microsoft 365 är tillgängliga, exempel på detta är Office, OneDrive, Teams och SharePoint. Generella avvikelser rapporteras till SuperUser.
- Lösenordsproblematik och lösenordsbyten i Microsoft 365.
- Support Microsoft 365 i mobiltelefon, iOS/Android/Windows Phone (observera att fjärrstyrning av mobiltelefon kan ej genomföras)
- Återläsning av e-post och dokument inom 30 dagar.
- Arbetet utförs enligt de förutsättningar som anges av Microsoft och Microsofts Allmänna Villkor
- Allt som ingår i Start och Bas ingår även i Microsoft 365.

Supportpaket Komplett – 169 kr/mån

- Support lokal klient.
- Operativsystem - Windows och Mac OS.
- E-postklienter - Microsoft Outlook och E-post (Windows)
- Officepaket
- Print och kommunikationsproblem (Gäller endast de som är kopplade till enskilda klienten).
- Allt som ingår i Start, Bas och Microsoft 365 ingår även i Komplett.
- All support som avser lokal klient sker under förutsättning att klienten har de senaste versionerna som stöds av Microsofts support.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!