Vi opplever at ECIT er en profesjonell, trygg og god samarbeidspartner - Jostein Støren, IT-ansvarlig HTS

"Vi opplever at ECIT er en profesjonell, trygg og god samarbeidspartner, og har fått rammeverket og formidling satt i et godt system. Vi er veldig fornøyde".
- Jostein Støren, IT-ansvarlig HTS

HTS står for Hans Torgersen & Sønn, og det familieeide selskapet har i over 100 år bygget varemerket sitt på tradisjon, innovasjon og kvalitet. De startet som salmaker, og har siden utviklet mange kjente merkevarer. Her kan vi nevne Barnas Hus, Etto, BeSafe, Voksi, Hamax, Swisseye, Packline, Loyds og Paxster. HTS har vokst til å bli et globalt selskap med ansatte i Norge, Sverige, Danmark, UK, Tyskland, Nederland, Frankrike, Portugal og Kina. Totalt er HTS ca. 950 ansatte, og i Norge er de 500 ansatte.

Vi har intervjuet IT-ansvarlig i HTS, Jostein Støen.

IT-Support for 150 ansatte

HTS ble kunde av ECIT i 2006. - En god og tett dialog her vært viktig, og vi er veldig fornøyde med leveransen vi har fått. Per i dag har ECIT ansvar for IT-support til ca. 150 ansatte. Det er en trygghet i at ECIT er en teknologipartner som kontinuerlig vurderer og tilbyr løsninger som er mest mulig effektive og sikre for oss.

- Vi har hatt en voldsom vekst de siste 10 årene. Dette har medført at vi både har måttet styrke oss internt i IT-avdelingen - som igjen har medført at vi har måttet styrke samarbeid med eksterne partnere som ECIT. Tidligere var det gjerne slik at en IT-konsulent kunne håndtere alle system, men den teknologiske utviklingen har blitt mer omfattende, og systemene krever derfor mer dybdekompetanse. Spesielt gjelder dette rådgivning på områder som IT-sikkerhet og skytjenester. 

Fordeler med å outsource IT-tjenester

- Fordelene med å outsource drift av IT-tjenestene er flere. For det første trenger ikke vi å tenke på disse tjenestene, men kan rette fullt fokus på de områdene vi jobber med. Vi blir godt ivaretatt, og systemene alltid er oppdaterte. Vi er i dag tre som jobber på IT-avdelingen for hele konsernet. ECIT har vært, og er en viktig samarbeidspartner for drift på en trygg og god måte.

- En annen viktig ting er fleksibiliteten. Vi har for tiden en ansatt i foreldrepermisjon som til vanlig jobber med support - samt også driver med bla. digitaliseringsprosjekter. Vi takket derfor ja til et tilbud om å outsource funksjonen i denne perioden også til ECIT, og dette har fungert veldig godt.

- Det er også verdt å nevne at siden vi ikke er en stor intern IT-avdeling ville vi aldri hatt tid eller anledning til å sette oss nok inn i alle oppdateringer og regler. Vi er derfor avhengig å ha en partner som vi kan rådføre oss med.

Fast konsulent én gang i uken

- Vi har i dag en fast konsulent fra ECIT som er hos oss én gang i uken. Dette fungerer veldig fint. Her bidrar ECIT med brukerstøtte slik at vi kan fokusere på andre ting. Eksempel på brukerstøtte er klargjøring av PC, nettverksproblemer, hardware feil, brukerstøtte pc, bestillinger, oppsett av VPN og nett mm. Det siste året har det vært spesielt mye support knyttet til Teams og hjemmekontor. I tillegg jobber konsulenten med ulike prosjekter. 

Infrastruktur i flere land

- ECIT har hjulpet oss med å komme opp med infrastruktur og nettverksutstyr også i Kina, Nederland, Danmark og  Sverige. Dette har fungert veldig godt. 

Servere

- Vi har serverne lokalt på vårt kontor på Krøderen, og der er det ECIT som sørger for både drift, oppdateringer, overvåkning og back-up av serverne. Det har vært lite problemer, og har det oppstått noe har ECIT raskt ordnet opp. ECIT håndterer de viktigste alarmene som kommer opp, men vi får også beskjed internt hos oss. Vi opplever det som en veldig flat og fin struktur med stor takhøyde mellom oss.