CFO: En nøkkelperson i organisasjonskartet

De siste årene har kravene fra myndigheter til kontroll og åpenhet blitt stadig strengere. Ansvaret bedriftene har til rapportering og kvalitet er mer omfattende og kompleks enn noen gang. Bedrifter med en komplisert økonomi vil derfor oppleve god støtte fra en CFO.

CFO’en er en nøkkelperson i organisasjonskartet, og er ofte daglig leders høyre hånd. En god CFO er også gjerne en sparringspartner i forhold til strategi, markedsforhold og teknologiske muligheter. I endringsprosesser som restrukturering og omstillinger, kan CFO være en god ledelsesstøtte.


En ekstern CFO's typiske arbeidsoppgaver

  • Finansiell planlegging, strategi og budsjetter
  • Administrasjon av økonomiske risikoområder
  • Presentasjon av selskapets økonomiske situasjon og utviklingsområder
  • Oppfølging av nøkkeltall, finansierings- og forsikringsbehov
  • Kvalitetskontroll av regnskapet
  • Rapportering
  • Sparringspartner for ledelsen


Hvorfor velge ECIT som ekstern CFO for ditt selskap?

Mange selskap har behov for en økonomisjef, men har ikke arbeidsoppgaver nok til å forsvare en egen ansettelse. Samtidig ønsker man å unngå sårbarhet ved å kun ha en ansatt med oppgaven.

Konsulentene i ECIT har bred erfaring fra ledelse i bedrifter, og har lang operativ erfaring fra mange ulike bransjer. Vi sikrer at du får en CFO med riktig kompetanse og relasjon til ditt selskap – enten det er i en prosjektfase eller ved jevnlig oppfølging.

Ikke helt det du var ute etter? Har du lest om våre controllertjenester?

Bli kontaktet om CFO tjenester