En Business Controller har inngående kunnskap om regnskapet og økonomiprosessene i et selskap. Controllerens viktigste oppgave er å stille spørsmål ved tallene, for å fange opp utfordringer og mulighetsområder for utvikling. Lønnsomheten overvåkes, og tiltak kan på bakgrunn av dette innføres for økt lønnsomhet.


Typiske arbeidsoppgaver for en Business Controller

  • Analyse av regnskapet og nøkkeltall
  • Budsjettering og prognoser
  • Rapportering
  • Overvåkning av lønnsomhet
  • Innføre tiltak for økt økonomisk kontroll og lønnsomhet
  • Kvalitetssikre regnskapet.


Hvorfor velge ECIT som ekstern Business Controller i ditt selskap?

I endringsprosesser kan det være nyttig å hente inn ekstra kompetanse i økonomiavdelingen. Både for å frigjøre tid til å gjennomføre nødvendige oppgaver, og for å få nye øyne på økonomistyringen. Det kan også være situasjoner hvor den interne controlleren er fraværende, og du har behov for å dekke opp denne kompetansen raskt.

Våre konsulenter har relevant kunnskap fra operative stillinger og har erfaring fra å sette seg inn i rutiner på kort varsel.


Ute etter litt tyngre ledelsestøtte og økonomisk administrasjon? Les om våre Økonomisjef/CFO tjenester her!

Kontakt meg om Controller-tjenester