Lønn & Regnskap

Lønn & Regnskap

Lønn & Regnskap

Bedre kontroll med en Business Controller

Hvem stiller spørsmål om tallene til ditt selskap og overvåker lønnsomheten? Gjør analyse om til handling med en ekstern Business Controller!

Business Controllerens rolle

En Business Controller har inngående kunnskap om regnskapet og økonomiprosessene i et selskap. Controllerens viktigste oppgave er å stille spørsmål ved tallene, for å fange opp utfordringer og mulighetsområder for utvikling. Lønnsomheten overvåkes, og tiltak kan på bakgrunn av dette innføres for økt lønnsomhet.


Typiske arbeidsoppgaver for en Business Controller

  • Analyse av regnskapet og nøkkeltall
  • Budsjettering og prognoser
  • Rapportering
  • Overvåkning av lønnsomhet
  • Innføre tiltak for økt økonomisk kontroll og lønnsomhet
  • Kvalitetssikre regnskapet.


Hvorfor velge Business Controller fra ECIT?

I endringsprosesser kan det være nyttig å hente inn ekstra kompetanse i økonomiavdelingen. Både for å frigjøre tid til å gjennomføre nødvendige oppgaver, og for å få nye øyne på økonomistyringen. Det kan også være situasjoner hvor den interne controlleren er fraværende, og du har behov for å dekke opp denne kompetansen raskt.

Våre konsulenter har relevant kunnskap fra operative stillinger og har erfaring fra å sette seg inn i rutiner på kort varsel.


Ute etter litt tyngre ledelsestøtte og økonomisk administrasjon? Les om våre Økonomisjef/CFO tjenester her!

Hønefoss 2021 6

Lurer du på hva vi kan tilby deg?

Ta kontakt med oss i dag!

+47 915 35 701